БИБЛИОТЕКА
ZOON POLITIKON

Деспотовић, Љубиша; Јевтовић, Зоран: Геополитика медија

Глишин, Вања: Балканска геополитичка парадигма

Деспотовић, Љубиша: Геополитика светосавља

Деспотовић, Љубиша: Глобализација и геополитика идентитета

У књизи су назначена два главна тематска круга проблема: први је, фокусиран на анализу деструкције институционалне структуре и поретка националне државе у малигним процесима глобализације, а други...

Деспотовић, Љубиша: Геополитика деструкције

Понекад су читави региони или пан простори били изложени свирепом дејству геополитике деструкције.

Деспотовић, Љубиша: Српска геополитичка парадигма

Иако је модел националне државе данас главна мета глобализацијских процеса, она је у кругу земаља језгра јача него икада у историји.

Небојша Петровић: Социјалистички преображај села

Ова књига представља истраживање у којем се сагледава политика власти према пољопривреди у Војводини у времену када она, оличена у Комунистичкој партији Југославије, обустављајући политику административних и других ригидних мера, наставља процес социјалистичке tрансформације аграра...

Бранковић Србобран: Политичка (не)моћ и јавност

Ова књига је занимљива и због тога што представља два оригинална методолошка решења која је аутор развио: прво је концепт мерења социјалне, економске и политичке не/стабилности...

Шљукић Срђан: Мит као судбина

„...У својој се анализи аутор доследно придржава следећих ставова: да су митови елемент сваке културе; да митови обављају изузетно важне друштвене функције,...

Деспотовић, Љубиша: Политички митови и идеологије

Колективна стрепња заједнице за својом угроженом егзистенцијом налази се у дубинским структурама сваке митске представе.

Гавриловић, Дарко: Заточеници митова национализма и комунизма

Дарко Гавриловић је ванредни професор на предметима Историја Југославије, Историја, Савремена друштвена историја, Савремена политичка историја и Историја култура и цивилизација.