НОВО

  Кварење кругова - Мандић М. Зоран

БИБЛИОТЕКА
ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Саиловић Деана, Жена и афоризам

У књизи се налази прегршт афоризама, који су блистави и који су, по форми и садржају, вишеструко асоцијативне и дубоке мисли.

Саборни храм и ризница СПЦ у Сремским Карловцима

Саборни храм и ризница СПЦ у Сремским Карловцима

Радмиловић, Миро: Anima Animalium

Миро Радмиловић, песник, писац, уредник, фотограф. Студирао је на Економском факултету Универзитета у Београду.

Радаковић Мирко С.: ДРЕН здрава храна, лијек и украс

Дрен је почетни, животни путоказ за природне благодети које можеш убирати, са мало труда и рационалног трошења времена и новца

Ратковић-Његован, Биљана: Теорија политичке јавности

Ауторка књиге успела је да овлада контекстом теоријско – концепцијске надградње мимо кога се не би ни могао остварити успешан увид у проблематику савременог опстанка Политичке јавности.

Панфилов, Димитрије: Боеми, доајени, витезови

Најређи уметници су они попут боема, доајена и витеза Димитрија Панфилова код којих је све то неодвојиво.