БИБЛИОТЕКА
ПОЉО БИБЛ

Глишић, Златан: Производња говеђег меса

У практичном смислу то је процес производње говеђег меса на уштрб производње млека...

Глишић, Златан: Производња млека

Добијање и употреба млека човеку су били познати још у праисторији. Претпоставља се да је човек први пут употребио млеко домаћих животиња пре шест до десет хиљада година, када је почела доместикација животиња.

Пушкаш, Владимир: Приручник за производњу воћних ракија

Воће је најквалитетнија сировина за производњу јаких алкохолних пића. Осим индустријске производње, многи се баве производњом ракије за сопствене потребе, користећи пре свега неке вишкове воћа.

Глишић, Златан: Тов јунади

Након Другог светског рата код нас је тов јунади био врло неразвијен. За исхрану је коришћена углавном волуминозна храна, разни отпаци у ратарској производњи и прехрамбеној индустрији.

Пушкаш, Владимир: Приручник за савремено винарство

Производња вина је временом усавршавана, међутим, основни процеси који вино чине оним што јесте, остају непромењени.

Глишић, Златан: Практично говедарство

У оквиру сточарске производње, основни задатак говедарства јесте производња потребних количина хране животињског порекла и важних сировина за индустрију (кожа, опет месо и млеко, затим рогови, кости и длака).

Младеновић, Љубиша: Заштита парадајза и паприке од болести, штеточина и корова

Све мере заштите које се предузимају у повртарској производњи подељене су у две групе: превентивне и куративне.

Глишић, Златан: Производња сира на традиционалан начин

Производња сира се нарочито развијала у средњем веку, у Француској, Данској, Холандији и Енглеској.

Јанковић, Милојко: Рецептуре потпуних и допунских смеша концентрата за домаће животиње, рибе и дивљач

Употребом смеша у исхрани домаћих животиња, риба и дивљачи састављених по овим рецептурама, добија се висок прираст, одличан квалитет производа, добро здравље и дуг век искоришћавања животиња.

Глишић, Златан: Тов пилића

Производња меса је последњих година у значајном порасту, поготово живинарство – товом бројлера.

Јанковић, Милојко: Савремена исхрана крава

Исхрани крава припада најзначајније место у производњи млека. Без правилне исхране, која треба да задовољи све потребе у хранљивим материјама, није могуће остварити максималну производњу млека.

Глишић, Златан: Правилном мужом крава до квалитетног и хигијенски исправног млека

Производња квалитетног млека у многоме зависи од квалитета муже, што је тема овог приручника.