БИБЛИОТЕКА
НОВА ШКОЛА

Радош, Јово: Етика у спорту

Етика у спорту јесте књига која се бави питањима спортског морала као особеног морала, који проистиче из општих моралних поставки.

Радош, Јово: Филозофија спорта

Понуђено штиво је пионирски корак у правцу предузимања подстицајних активности на пословима целовитог конституисања филозофије спорта код нас и њеног укључивања у универзитетске програме одговарајућих студија.

Ратковић, Милан: Школа – јуче, данас, сутра

Књига је пројекција флексибилно организоване школе способне за трајне еволутивне промене без брзоплетих преврата и стресова.

Ратковић, Милан: Наставник у реформи школе

Књига је настала опредељењем аутора против стереотипног мишљења и понашања, усмерена на активистички и креативан приступ променама у школи.