БИБЛИОТЕКА
КАИРОС

Радош, Јово: Српске гусле староставне

Књига представља својеврстан списатељски зборник ауторових одабраних прилога научног, есејистичког и поетског карактера, који се односе на стари српски народни инструмент – гусле.

Варга, Ладислав: Славуј од Стражилова

Драмски приказ српске књижевне прошлости кроз животопис песника Бранка Радичевића, од његовог доласка у Сремске Карловце па до његове преране смрти у Бечу.

Ћорић, Мирко: Дјеца између анђела и вампира

Сви ови догађаји потичу из времена када су људи имали само једну бригу – како преживети? Те или сличне бриге није имао овај дечак, јер је рођен онда када се родио и свирепи рат.

Ћорић, Мирко: Пусти душу да говори

Милијарду људи крећу се овом нашом планетом, свако својим путем, у свом правцу и са својим мислима.

Косијер, Марко: Судбине и страдања

Интервјуи са знаменитим личностима нашег политичког, интелектуалног и научног живота који чине ову инспиративну и крајње провокативну монографију имају посебну симболику, значење и историју.

Варга, Ладислав: Олујна времена

Ладислав Варга написао је модеран роман са врло значајном националном темом гледајући кроз призму историјско-митолошке перспективе. 

Усорац, Предраг М.: У вртлогу

Човек се у старости увек враћа у младост и младалачке снове.

Варга, Ладислав: Љубав у Текелијануму

Радња романа ЉУБАВ У ТЕКЕЛИЈАНУМУ прати дешавања међу српским живљем у Будимпешти од друге половине 19. до краја прве деценије 20. века.

Урбео, Симне: ВОЛИТЕНЕНА

Живимо време високе технологије па су речи: mail, facebook, skype, viber, wi-fi, оне које свакодневно користимо. Писма су превазиђена. Да ли су?

Ћосин, Сима: Кућа на продају

Срећан је човек када дође до своје куће, задовољио је најосновнију људску потребу да има свој кров над главом...

Дугалић, Љиљана: Ареопагит

Мене интересује судбина мог народа у историјском контексту и у интеракцији с другим светом..

Ракочевић, Томислав: Брђанка

Нестајање човека је најсуровија истина човечанства, а начин на који је то oписао Ракочевић је висок домен познавања психологије женског срца.

Николић, Животије: Јарани са Дрине

Јарани са Дрине је десети роман Животија Николића. Литерарни прозир у мешовиту средину мањег босанског града на средњем току Дрине у другој половини прошлог века.

Кекановић, Драго: Изабране приче

Изабране приче први је избор из дела Драга Кекановића, начињен на основу његових пет књига приповедака. У избор су укључене и три приповетке, објављене у књижевним листовима.

Влашкалин, Гавра: У последњем тренутку

На граници слутњи и стварног, у процепима очекиваног и неочекиваног, остваривог и неостваривог, Гавра Влашкалин својим причама назначује путеве и беспућа потраге за остварењем...

Ранковић Михајловић, Ана: Не ремети ми кругове

Свако од нас настоји да осмисли свој лични круг, да га изгради, да га сачува од лошег и пролазног. Различити су путеви којима ходимо, као и наше нарави и карактери...

Раденовић, Љубо: Гагат

Роман “Гагат”, тенденциозно конципиран у исповедној форми, може се читати као (псеудо) дијалог различитих алтера унутар једне или више особа.

Кекановић, Драго: Усвојење

Не бежећи од сурове истине, Кекановић поново сведочи о болној немоћи и трагичном несналажењу својих протагониста у новим временима, те о поразу, полаганом и неумитном одласку у заборав једног огранка српског народа и његовом тихом нестанку са животне и историјске позорнице.

Спасић Јелена: У потрази за скривеним благом

Књига У потрази за скривеним благом плод је исцрпног и темељног истраживања спроведеног с истинском преданошћу...

Николић, Животије: Љубичасте импресије

„Љубичасте импресије” је девети роман Животија Николића. Литерална плетеница љубичастог поимања. Врла асоцијација на радост, напредак, узвишеност... Ђурђевдански младар еманципације СРПСКОГ НАЦИОНА у Републици Српској после крвавог рата и распада Југославије.

Северовић, Милена: Пречанске приче

На најупечатљивији начин, као најлепша врста посвете, приче Милене Северовић буде у сваком носталгију детињства, лепоту и савршенство родослова, откривају патину свеукупне целовитости живљеног, трају налик свим бајкама...

Петровић, Милован: Ноћ на реци По

Да ли заиста живимо у свету случајности, чудних коинциденција, погрешних времена и погрешних одлука? Да ли иза свих догађања у поздини стоји само сплет несретних околности и случајности? Да ли је могуће да смо сви ми  само лутке на позорници света? Ко је тај који повлачи конце наше судбине?

Давидовић, Виктор: Седам дана до понедељка

Вук Бијорац, при повратку са обуке у Сремској Каменици, сазнаје да му је најбоља пријатељица оболела од ретког поремећаја нервног система и да је једина нада лечење у Кини...

Раденовић, Љубо: Праг лимунове боје

Ко сам ја? То темељно питање представља истинску и драматичну окосницу романа Праг лимунове боје Љуба Раденовића, приповедачки организованог као својеврсна прича о губљењу, трагању и (не)проналажењу идентитета...

Андријана-Ана: Дај све од себе

На који начин опстати у свету који је нужно спознао одсуство идеала, свету који је оптерећен   бруталношћу, циничном огољеношћу, лишен свега, разорен себичним и краткотрајним циљевима?

Крстић, Бошко: Сагмајстерова истрага

... На трагу увек модерне романтичарске фантастике ево романа Бошка Крстића „Сагмајстерова истрага"...

Деспотовић–Ћурчић, Тамара: Ангелос Агапис

Ово је прича о судбинским сударима у универзуму, о страсти, о опсесији, о путовањима и ходочашћу ка правој љубави, о праву на избор између Ангелоса и Демона, у свету и времену у коме је тешко остати прибран, а не поклекнути пред искушењима...

Ђурић, Ранко: Трули дани

Збирка прича „Трули дани’’ Ранка Ђурића обухвата десетак приповедака које само наизглед свака за себе чине самосталну целину.

Масникоса, Биљана: Беле ноћи

Попут својеврсног непрекинутог и елегичног путовања по свету успомена одвија се исповедно ткање Биљане Масникосе, прерастајући у својеврсну причу о једном животу, склапајући се у мозаичну, свепрожимајућу причу о мајци.

Чобанов, Вања: Ако је до мене

У питању је један савремени синопсис за све реалне слике интимних животних неспоразума, убедљиво испричана хроника о човековом настојању да животу да пуноћу укуса, боје и мириса, константним и преданим трагањем.

Меза, Офелија: Бесконачност села у песништву Лучијана Благе

Лучијан Блага (1895–1960) је најфасцинантнији песник румунске модерне поезије.
Прву књигу песама објавио је у другој деценији прошлог века, а његов најзнаменитији спис, Похвала румунском селу (1937), изазвао је најснажнија интересовања интелектуалне румунске јавности.

Медаковић, Дејан: Карловачке приче

У шестој књизи прича Медаковић је средишњи део опуса посветио Карловцима у којима је провео године гимназијског образовања и од тог времена није прекидао везе са њима...

Грујић-Дашић, Нена: Изложба лажи

Роман Изложба лажи наративно је организован као дневник сликарке која је одустала од сликања и избегле, поражене младе жене која се преосталом снагом упиње да сачува здрав разум и сагради нови дом у туђини.

Медаковић, Дејан: Лумен Карловачке гимназије

Пета књига прича Дејана Медаковића доследно тематизује период између два рата и послератног доба, у географији Сремских Карловаца, панонских градова и варошица и Београда, укључујући судбине Карловчана,...

Страјнић, Никола: Стари грчки лиричари

Књига Николе Страјнића о класичном периоду грчке лирике (VII - VI век п.н.е.), укључује девет песника (Архилох, Тиртеј, Мимнермо, Солон, Алкеј, Сапфа, Алкман, Симонид и Пиндар), са девет есеја и примереним избором поезије, истражујући темеље не само песништва и његовог логоса, него и модерне културе, чији су Грци били зачетници.

Страјнић, Никола: Огледи из Класичне књижевности

Књига Огледи из класичне књижевности Николе Страјнића може да се с правом уврсти међу ретке књиге на нашем књижевном тржишту, јер је реч о грчкој и римској класици о којој се, на жалост, све мање и мање пише и све мање и мање зна, са једне стране, а са друге о специфичној проблематици изнесеној на специфичан начин.

Радмиловић, Миро: Кавказија и други светови

Сачињен од једанаест прича рукопис Мира Радмиловића открива аутора који је у највећој мери посвећен фантастици као модусу приповедања.

Кекановић, Драго: На небу и друге приче

Драго Кекановић је приповедач и романописац, драмски писац и неспорни интелектуалац (тематски опсег његове прозе је везан за простор завичајне Славоније и Загреб, у највећем делу рефлектује судбину српских, али и хрватских протагониста у другој половини двадесетог века) који је свестан поменутих околности и, рекло би се, дате околности уграђује са високом свешћу у ткиво своје литературе.

Спасић, Јелена: Бледи обриси сећања

Казуо Ишигуро неоспорно је један од најзначајнијих енглеских прозних писаца данашњице, а проблем односа приповедача и приче пружа можда и најподеснији оквир за сагледавање целине његовог досадашњег романсијерског опуса.

Радмиловић, Миро: Записи на папиру са мирисом меда

Слично ранијим настојањима, Радмиловић поље ове приче позиционира на четири угаона упоришта: на једном (одусталом) протагонисти, »који је фалсификовао свој живот митом званим рокенрол«...

Поткоњак, Симо: Врачарско препознавање

Роман Симе Поткоњака је једна врста сложене љубавне приче испричане у два дела. Испричан у највећем делу у трећем лицу, он проблематизује љубав и страст главног јунака према медицинској сестри.

Крстић, Бошко: Водолија

Аутор развија причу у неколико нивоа, обликујући епизоде о везама главног јунака са Магдаленом, са пријатељем Андријом, који је невољни и заточени чувар тајне воде, о потрази главног јунака за решењем загонетке у бирократским лавиринтима Градске управе, настојањима да отвори кафану са именом Водолија и метафоричке приче о водолији у којој је главни јунак Рус Инокентије Харламов.

Медаковић, Дејан: Орлов слет

Трећа књига прича Дејана Медаковића са претходне две: Повратак у Ракитје и Птице, чини тематску и поетичку трилогију.

Грујић, Милорад: Шекспиров врт у Паризу

Припадник средње генерације, песник, прозни писац, есејист, Милорад Грујић (1950), написао је занимљиву и сложену путописно-есејистичку књигу.

Кекановић, Драго: Амерички сладолед

Роман Драге Кекановића, најистакнутијег савременог српског писца у Хрватској, згуснута је повест о последњем потомку богате српске породице која завршава контроверзну вертикалу постојања у Загребу са адвокатом Павлом Стојаком у тренуцима грађанског рата на просторима бивше Југославије.

Кекановић, Драго: Рибља стаза

Сведок идеолошког расула у II светским ратом осиромашеној славонској породици (Потомак сијена, Напријед, Загреб, 1978), загребачки представник бунтовне шездесетосмашке генерације (Ивањска ноћ, Бигз, Београд, 1985),...

Војнович, Владимир: Капа

Капа В. Војновича, у духу његових бриљантних и сатиричних повести о војнику Чонкину, у средиште пажње ставља Јефима Рахљина, полујеврејина и малог писца, и његово настојање да у расподели Савеза писаца добије капу примерену његовом замишљеном књижевном значају и таленту.

Јерофејев, Венедикт: Москва-Петушки

Москва-Петушки је необичан и неупоредив роман. Иако се његови извори могу тражити у различитим текстовима руске књижевности и повезати са литературом класика, те узимати, у појединим моментима, као особена парафраза различитих типова текстова...

Јанковић, Сава: Протићеви

Негде у простору између породичног, љубавног и историјског романа, Сава Јанковић приповеда људски топлу али и драматичну повест о породици Протић и судбинама њених чланова између два светска рата.