БИБЛИОТЕКА
БЕЛИЛО

Ћорић, Мирко: Заустављено вријеме

Поезија.

Дончић, Милоје: Трпијада

Без сумње се може рећи да је Дончић један од ретких српских песника, а можда и једини који је јавно презрео филозофију колхоза у култури...

Батоћанин, Драгиша: Опоруке љубави

У структури књиге позије "(О)Поруке љубави - Изабране и нове песме" смењују се разни стилистички избори и варирају поетике...

Савић, Маша: Елементи

Песник какав је Маша Савић, у свом стваралачком поступку скида наслаге појавности са предмета и бића и у њима именује оно суштинско, елементарно, од кога је све и сачињено.

Страјнић, Никола: Поткивање сунца

Када се добро загледамо у правцу сунца, сигурно ћемо видети крилате песме Николе Страјинића како се лако успиње ка њему.

Михајловић, Мирослав Цера: Падање са дна

Ову књигу пре свега треба посматрати као дијагнозу читаве једне епохе. У њој се прелама не само судбина једног народа, већ наопака судбина сваког појединца, унезверене јединке опхрване бројним, често непремостивим и нерешивим проблемима.

Милошевић, Слађан: Глиб

Марковић, Љиљана: Нагодимо се, рече недоба

Љиљана Марковић болује од саме себе, од духа и од књижевности знајући да је самоизлечење или излечење – пропаст. Терапија одржава, терапија стиховима против запостављене суштине и онемоћале супротности.

Тинтор, Стојан: Твог ока жар

Ова књига песама говори и о несталности пријатељства, угаслим надама, неверици у добро које ће обасјати свет људи...

Мандић, М. Зоран: Кварење кругова

Пред нама је читав имагинарни музеј уметности. У Мандићеве песме улази се као у цртеже. Песник примењује специфичну поетско-сликарску технику. Типична његова песма-слика спој је бошовске густине, пакленског визуелног пламтења и магритовске титрајуће телесности, окамењености у лебдењу...

Ђукић, А. Драгутин: O TEMPORA MORES

Ђукић, А. Драгутин: Временита реалност

Богнар, Зоран: Нови човек

Зоран Богнар песник је орнаменталне, мајсторски исцизелиране инкантације...

Михаиловић, Мирослав Цера: Поглед са коца

Ова књига припада оним песничким остварењима у којима се гради критички став према једном систему вредности и према његовим истакнутим заступницима...

Баковић, Благоје: Утеха лишћа

Два листа, на истој крошњи, још док су пупољци били, пупољка и пупољак, заволели су се снагом огромне љубави...

Јовин, Гордана: Месечином песму сневам

Пуно нежности, крхке радости, рациом прихваћене неминовности туге, нескривена занесеност лепотом завичаја и тако благо и дирљиво сећање на детињство...

Баковић, Благоје: Зрно соли

Баковићева поема је празник  плодородне имагинације, подржана римама кадрим да повежу блиско и далеко, знано и незнано...

Баковић, Благоје: Вајар спава међу камењем

...У песништву Благоја Баковића креативни принцип је свеприсутан и свепрожимајући.

Ненадић, Милан: Венац за Гаврила

Кад је о самом Гаврилу Принципу реч, о њему је Милан Ненадић писао песме у различитим искуственим и историјско-политичким приликама. Нема сумње да је Принцип лирски јунак песме „Атентатор је у праву”, написане у Сарајеву на Видовдан 1974. године.

Дончић, Милоје: Смрти у сватове

Књига песама Милоја Дончића, митолошког наслова смрти у сватове, евоцира оне старинске слојеве певања и мишљења којима је прожета готово читава наша епска поезија...

Совтић, Новица: Нашински парк

Суштински и дубоки процеп смислености, који тако јасно обележава ситуацију савремености, распршена, разбијена и недоречена индивидуалност, као и извесна мера немогућности остварења пуноће људског постојања, чине основу песничке потраге Новице Совтића и окосницу настојања да фигуративним песничким језиком изнова успостави, на нов и смислен начин, егзистенцијални смисао.

Дончић, Милоје: Божурница

Божурница, антологија косовско – метохијске поезије XX века коју је сачинио песник Милоје Дончић на леп начин потврђује истину да су песници били и биће најбољи антологичари.

Дмитрашиновић, Мирјана: Вјетар живота

Симболи невремена, раздешености, одљуђености, зла, насилне обескорењености, борбе сила таме и светлости, тонови упозорења, слутњи и исконске упитаности представљају окосницу песама Мирјане Дмитрашиновић.

Холцер, Станко: Нек живи љубав

Станко Холцер је рођен 30. новембра 1975. године у месту Марибор у Словенији. За свој живот каже да личи на филмски сценарио! Породица Холцер има словеначко, италијанско и немачко порекло.

Вукановић, Јованка: Отићи

У девет скупина песама које сачињавају збирку Отићи, Јованка Вукановић је сажела своје најкрхкије чежње за изгубљеним и, истовремено, своје најинтензивније мајсторство да у језику нађе све што је изгубила.

Голубовић, Михајло: Хвала ти за мир у хлебу

Баш као у богатом венцу, кроз стихове Михајла Голубовића су се на најсложенији и у исто време ненаметљив начин испреплеле идеје које у људској мисли називамо вечнима.

Баковић, Благоје: Чеховљев кофер

Читањем у континуитету могуће је ову поезију особене мелoдиозности,  пренапрегнутог језичког понирања, посматрати и као својеврсни дијалошки и полемички разговор са темељним уверењима и вредностима на којима је саздана људска моралност, као цивилизацијско происпитивање вере, наде, етичности, али и као супростављање једном систему вредности у потрази за другим, темељнијим, постојанијим и савршенијим.

Ђурић, Ранко: Долорес и друге песме

Поезија Ранка Ђурића у овој збирци песама одише чистим, искреним и лично  проживљеним животом човека који као да је заљубљен у сваки свој доживљај, сваки свој бурно проживљен дан.

Егерић, Весна: Мала кнежевина биља

Најједноставније речено, чини се да Весна Егерић својом најновијом песничком књигом наставља да сања и пева један јединствени песнички сан, онај сан идеалног песничког света који покушава да живи и проживљава дубока сагласја, скривене корелације,...

Јовановић Данилов, Драган: Ватра испод снега

Сасвим је извесно да је Драган Јовановић Данилов, као ретко ко у савременом српском песништву, готово мистички и судбински посвећен истраживању и одгонетању, пажљивом ослушкивању и екстатичном уживању у исконским могућностима језика.

Мишчевић, Никола: АРГО - Time Quarrels

По много чему налик оним митским морепловцима, смелим и неустрашивим поморцима који су у потрази за доживљајима на непрегледном морском огледалу, древним таоцима великог, опасног и дуготрајног подухвата откривања смисла и тајне постојања...

Шарац, Бојана: Река детињства

Збирка песама „Река детињства”, првенац мла де песникиње Бојане Шарац, открива нам како изгледа дечији свет посматран из угла једног младог бића које одушевљавају све оне вредности којима би се и старији могли приклонити и подичити.

Жарков, Петар: Прах давнине у корену сенке

Негде на граници преламања светлости и сенке, звучних и фактографских призора, дочаравања звукова и окамењених речи, призора и боја, настаје нова песничка књига Петра Жаркова.

Ђурић, Ранко: Избегличке романсе и друге песме

Књигу песама Избегличке романсе и друге песме Ранка Ђурића чине добро познате песме Србима Западне Аустралије, а многи су их могли слушати на свечаним и комеморативним академијама посвећеним паду Републике Српске Крајине.

Драгићевић, Рајица: А заводи ме бескрај

Певање Рајице Драгићевића у збирци песама А заводи ме бескрај ношено је Хомеровом идејом о повратку (nostos).

Павлов, Драгољуб: Окретаљка за танго

Павлов је песник свакодневља модерног човека антихеројског, џојсовског кова, који не пада у заблуду учествовања у историји, а још мање њеног стварања.

Бељан Балабан, Јадранка: Музичка кутија

Песме Јадранке Бељан – Балабан исписане су у различитим граматичким гласовима, од првог, другог, трећег лица једнине до првог лица множине.

Живковић, Божидар – Џиги: Сеоба ума

Наравно да песник прво мора негде да се роди. Сви заноси и ломови, сви узлети и светли снопови својствени звезди падалици – кад се сагледају, овако, у целини – воде нас само једном закључку: Божидар Живковић је самородан песник.

Радун, Виктор Теон: Јаје једнорога

Песме Виктора Радуна из збирке тачно пронађеног назива „Јаје једнорога” прате извесне ентитете фантастичног, чудноватог, езотеричног. Радуново поетско писмо је вишезначно и кристализује се око једне езотеричке осе која рачуна са херметичким светом језичких, заумних лавирината, спирала и улажења у, како песник каже, „бескрајно тело”.