НОВО

  Олујна времена - Варга Ладислав

   Глобализација и геополитика

   идентитета - Деспотовић Љубиша

Нови Сад

Нови Сад -13. - 19.05.

Пољопривредни сајам